Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web

WORD ÇALIŞMA SORULARI

 

1)

Yukarıdaki araç çubuğu hangisidir?

2)

Araç çubuğunun adını yazınız.

3) Yandaki sembollerin anlamını yazınız.

4)

Araç çubuğunun adını yazınız.

5) Yandaki simgelerin görevini yazınız.

6)Yandaki simgelerin görevini yazınız.

7)Yandaki simgelerin görevlerini sırasıyla yazınız.

8) Yandaki simgelerin görevlerini sırasıyla yazınız.

9)Yandaki simgeler neyi ifade eder?

10)Yandaki simgelerin görevlerini sırasıyla yazınız.

11) Düğmesinin görevi nedir?

12) Düğmesinin görevi nedir?              

13) Word’de bir metinde tek tıklama, çift tıklama ve üst üstü üç kez tıklandığında ne olur?

14) Word’de yanlış yazılan bir metni silmek için hangi tuşlar kullanılır?

15) Word belgelerini yazdırmadan önce ne yapmalısınız?

16) Yandaki şekilde görünen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

17) Menü çubuğu ile biçimlendirme araç çubuğundan yapılan madde işaretleri ve numaralandırma arasında

Ne fark vardır? Yazınız.

18) Ctrl+N kısayol tuşu ne işe yarar?

19) Ctrl+O kısayol tuşu ne işe yarar?

20) Ctrl+P kısayol tuşu ne işe yarar?

21) Bir word belgesini hangi kısayol tuşu ile kayıt ederiz?

22) Bir word belgesinde hafızaya kopyalanan bir metin hangi kısayol tuşu ile yapıştırılır?

23) Kes-Yapıştır ile Kopyala-Yapıştır arasında ne fark vardır?

24) Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir ?

25) Kaydet ve Farklı Kaydet seçeneği arasındaki farkı yazınız.

26) Word programında yapılan bir işlemi geri almak için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?

27) Ctrl+Y Kısayol tuşu ne işe yarar?

28) Word programında bir belgeye Üst bilgi ve Alt bilgi eklemek için hangi menü kullanılır?

29) Dosya menüsü komutlarından 3 tanesini yazınız.

30) Herhangi bir araç çubuğunu açmak veya kapatmak için hangi menü kullanılır?

31) Düzen menüsü komutlarından 3 tanesini yazınız.

32) Görünüm menüsü komutlarından 3 tanesini yazınız.

33) Ekle menüsü komutlarından 3 tanesini yazınız.

34) Word belgesinde yazılı bulunan “tadilat” kelimesini bulup, “düzenleme” kelimesiyle değiştirmek için hangi menüden hangi
komutu kullanırız?

35) Ctrl+F kısayol tuşu ne işe yarar?

36) Araç çubuğu hangisidir?

37) Yandaki semboller ve yazılar hangi çubukta bulunur?

38)  Yanda görülen komutlar word programında hangi menüde bulunur?

39) Bir word belgesinin yazı tipi biçimlendirmesini hangi Menüden hangi komut verilerek yapılır?

40) Bir metnin yazı tipini başka bir metne nasıl uygularsınız?

41) Mikrosoft Word programını nasıl çalıştırırsınız?

42) Bir Metnin Yazı Tipi Biçimini başka bir metne uygulayan İkon hangisidir? ()

43) Microsoft Word programında Sekmeler ne işe yarar?

NOT: Yukarıdaki sorular öğrencilere ödev olarak verilmiştir. Öğrencilerin sınava hazırlanmaları amacıyla hazırlanmıştır.
Yukarıdaki soruların birkaçı birleştirilerek de soru sorulabilir. Onların dışında da soru gelebilir.

EXCEL ÇALIŞMA SORULARI

 

1. Excel paket programı ile ne tür işler yapılabilir?

2. Excel paket programı nasıl çalıştırılır?

3. Aşağıdaki çubuğun adı ve görevi nedir?

4. Aşağıdaki çubuğun adı ve görevi nedir?

5. Hücre kulpu hangi işlemler için kullanılır?

6. Aşağıdaki çubuğun adı ve görevi nedir?

7. Aşağıdaki çubuğun adı ve görevi nedir?

8. Aşağıdaki çubuğun adı ve görevi nedir?

 

9. Excel paket programı dosyalarının otomatik uzantısı nedir?

10. Hücre nedir?

11. Excel’de hücreler nasıl adlandırılır?

12. Tek hücreye veri nasıl girilir?

13. Bir hücreye girilen veri alfabetik ise hücrenin ne tarafına yazılır?

14. Bir hücreye girilen veri sayısal ise hücrenin ne tarafına yazılır?

15. Bir hücreye sayısal veri girildiğinde ################ (sayı işareti) çıkıyorsa bunun nedeni nedir?

16. Bir hücreye sayısal veri girildiğinde ############## işareti çıkıyorsa bu durum nasıl düzeltilir?

17. Bir hücreye sayısal veri girildiğinde 1E+13 gibi işaretler çıkıyorsa bunun nedeni nedir?

18. Bir hücreye sayısal veri girildiğinde 1E+13 gibi işaretler çıkıyorsa bu durum nasıl düzeltilir?

19. Birden fazla hücreye aynı veri aynı anda nasıl girilir?

20. Bir hücreye birden fazla satır yazmak için hangi yöntemler kullanılır? (2 yöntem yazınız)

21. 1 den 100 e kadar sayılardan oluşan veri dizisi nasıl oluşturulur yazınız?

22. 10 dan 200 e kadar 10 ar 10 ar ilerleyen bir veri dizisi oluşturmak için hangi işlemler yapılır yazınız?

23. Çalışma Kitabı ile Çalışma Sayfası arasındaki farkı belirtiniz.

24. Excel Çalışma kitabı varsayılan olarak kaç sayfa olarak karşımıza gelmektedir?

25. Excel Çalışma Kitabına yeni Sayfa ekleme işlemi ne şekilde yapılabilir?

26. Excel Çalışma Kitabının sayfalarına hangi yollarla isim verilir? (2 yöntem belirtiniz)

27. Excel Çalışma Kitabından nasıl sayfa silebiliriz?

28. Bir hücreye 12.05 sayısı girildiğinde 12 Mayıs olarak değişiyorsa bunun nedeni nedir?

Bu durum nasıl düzeltilir?

29. Excel’de tek satır yükseklik ayarı nasıl yapılır?

30. Hücreler arasında hangi yolları kullanarak hareket edebiliriz? Yazınız.

31. Excel programında Shift tuşu ile Ctrl tuşu hangi amaçla kullanılır?

32. B6 Hücresine 46, D4 Hücresine 93 verisi giriliyor. Belirtilen hücrelerdeki verilerin çarpımını veren formülü yazınız.

33. Kaydet ve Farklı Kaydet seçenekleri arasındaki farkı belirtiniz.

34. A2 Hücresindeki Veriyi 45 derecelik açıyla yazdırmak için ne yaparsınız?

35. Excel’de tek sütun genişlik ayarı nasıl yapılır?

36. Excel’de birden fazla satırın yükseklik ayarı aynı anda nasıl yapılır?

37. Excel’de birden fazla sütunun genişlik ayarı aynı anda nasıl yapılır?

38. Excel’de yeni bir dosya oluşturmak için hangi yöntemler kullanılır? (3 yöntem yazınız.)

39. Excel’de dosyayı kaydetmek için hangi yöntemler kullanılır? (3 yöntem yazınız)

40. Excel’de dosya mönüsündeki Farklı Kaydet komutu hangi amaçlar için kullanılır?

41. Excel’de önceden kaydettiğimiz dosyayı çağırmak için hangi yöntemler kullanılır? (3 yöntem yazınız.)

42. Excel’de açık olan bir dosyayı kapatmak için hangi yöntemler kullanılır? ( 3 yöntem yazınız)

43. Excel çalışma sayfasında yeni bir pencere yaratma işlemi nasıl yapılır?

44. Excel’de pencere görünüm büyüklüğü fare ile nasıl değiştirilir?

45. Tek hücre seçme işlemi nasıl yapılır?

46. Birden fazla bitişik hücre fare ile nasıl seçilir?

47. Birden fazla bitişik hücre klavye ile nasıl seçilir?

48. Birden fazla bitişik olmayan hücre seçim işlemi nasıl yapılır?

49. Tek satır nasıl seçilir?

50. Tek sütun nasıl seçilir?

51. Birden fazla bitişik satır nasıl seçilir? (Klavye ve fare ile) 2 yöntem yazınız)

52. Birden fazla bitişik olmayan satır nasıl seçilir?

53. Birden fazla bitişik sütun nasıl seçilir? ( Klavye ve fare ile 2 yöntem yazınız)

54. Birden fazla bitişik olmayan sütun nasıl seçilir?

55. Yanlış yazılmış bir veriyi düzeltme yöntemleri nelerdir ? (3 Yöntem yazınız)

56. Veriler nasıl silinir?

57. Yapılan bir işlemi geri alma yöntemleri nelerdir? ( 3 yöntem yazınız)

58. Geri alınan işlemin yineleme yada ileri alma yöntemleri nelerdir? ( 3 yöntem yazınız.)

59. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere düzen mönüsünü kullanarak nasıl kopyalarız?

60. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere kısa yol tuşlarını kullanarak nasıl kopyalarız?

61. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere fareyi kullanarak nasıl kopyalarız?

62. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere standart araç çubuğu düğmelerini kullanarak nasıl kopyalarız?

63. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere düzen mönüsünü kullanarak nasıl taşırız?

64. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere kısa yol tuşlarını kullanarak nasıl taşırız?

65. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere kısa yol mönüsünü kullanarak nasıl taşırız?

66. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere fareyi kullanarak nasıl taşırız?

67. Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere standart araç çubuğu düğmelerini kullanarak nasıl taşırız?

68. Hücre ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılarak yapılır? ( 3 yöntem yazınız)

69. Satır ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılarak yapılır? ( 3 yöntem yazınız)

70. Sütun ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılaraık yapılır? ( 3 yöntem yazınız)

71. Hücre silme (çıkarma) işlemi hangi yöntemler kullanılarak yapılır? ( 3 yöntem yazınız)

72. Satır silme (çıkarma) işlemi hangi yöntemler kullanılarak yapılır? ( 3 yöntem yazınız)

73. Sütun silme (çıkarma) işlemi hangi yöntemler kullanılarak yapılır? ( 3 yöntem yazınız)

74. Excel’de çalışma kitabına yeni sayfa ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılırak yapılır? (2 yöntem yazınız.)

75. Excel’de sayfa silme işlemi için hangi yöntemler kullanılır? (2 yöntem yazınız.)

76. Excel’de sayfaları adlandırma işlemi hangi yöntemler kullanılarak yapılır? ( 2 yöntem yazınız.)

77. Excel’de bir çalışma sayfası sayfa sekmeleri çubuğunda fare ile nasıl taşınır?

78. Excel’de biçimlendirme işlemleri hangi yöntemler kullanılarak yapılabilir? (3 yöntem yazınız)

79. Excel’de yazdığınız bir yazının yazı tipini, yazı boyutunu, yazı stilini, yazı rengini değiştirme işlemleri hangi yöntemleri kullanarak yapabiliriz? ( 3 yöntem yazınız)

80. Hücrelere kenarlık ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılarak nasıl yapılır? ( 3 yöntem yazınız)

81. Hücre içerisindeki bilgilerin sağa sola ve ortaya hizalama işlemlerini yapmak için biçimlendirme araç çubuğundaki hangi düğmeler kullanılır?

82. Hücre içerisindeki bilgileri dikey yazmak istediğimizde hangi işlemleri yaparız?

83. Hücre birleştirme nasıl yapılır?

84. Yandaki düğmenin görevi nedir?

85. Formül veya işlevler hangi işaret ile başlamalıdır?.

86. Excel paket programında yandaki düğmenin görevi nedir?

87. Bir hücredeki formülü diğer hücrelere nasıl kopyalarız?

88. Formüllerin girilmesi sırasında hata yapıldığında bazı mesajlar ekrana gelir. Aşağıdaki hata mesajları hangi durumlarda görüntülenir?

         #DEĞER!

 

89.     Excel paket programında yandaki düğmenin görevi nedir?

 

89. Excel paket programında A3 ile D7 arasındaki hücrelerin toplamını aldıran komut satırını yazınız.     

90. Excel paket programında E10 ile F10 arasındaki sayıların ortalamasını aldıran komut satırını yazınız.

91. F3 sütununda öğrencinin not ortalaması bulunmaktadır. Buna göre ortalaması 45 ve üzerinde olanlara Geçti, 45 in altında olanlara Kaldı yazdıracak komutu yazınız.

92. A1 sütunu ile F9 sütünu arasındaki rakamlar içerisindeki en küçük değeri bulduracak komutu yazınız.

93. A1 sütunu ile F9 sütunu arasındaki rakamlar içerisindeki en büyük değeri bulduracak komutu yazınız.

94. Bölme işleminde kalanı veren fonksiyon hangisidir? B3 hücresinde bulunan sayının 4 e bölünmesinde kalanı verecek komutu yazınız.

95. F3 hücresi ile F40 hücresi aralığında ortalaması 45 ve üzerinde olanların sayısını bulduran komut satırını yazınız.

96. Excel Paket programında tarih ve zaman ile ilgili fonksiyonları yazınız. Kullanımını gösteriniz.

97. B5 ve C5 hücrelerinde Vize ve Final notları vardır. Vize notunun %30 u ve Final notunun %70 ini alarak Dersin dönem ortalamasını bulduran komutu yazınız.

98. Excel programında hazırlanmış bir tablodaki verileri Sıralama işleminin adımlarını yazınız.

99. Excel programında Süzme işlemi ne işe yarar?

100. Excel de oluşturulmuş bir Personel Ücret Çizelgesine uygulanacak Süzme işleminin işlem adımlarını yazınız.

101. Excel programında Mutlak Adres nedir? Hangi durumlarda Mutlak Adres kullanılır?

102. Alt Toplam almadan önce yapmamız gereken işlem nedir?

103. Tablodaki en fazla kaç tane alanı esas alarak sıralama yapılabilir?

104. Buton veya menü kullanarak yapılan sıralamadaki farkı yazınız.

105. Otomatik süzme işlemi hangi menüden yapılır?

106. Excel programında hangi yollarla Grafik eklenebilir?

107. Grafik Sihirbazı kaç adımdan oluşur? Bu adımlar nelerdir? Yazınız.

108. Grafiği silmek için hangi yol izlenir?

109. Grafiği sayfa içinde çoğaltmak için hangi işlem yapılır?

             110. Excel programında bir sayfadan daha büyük olan bir tabloyu bir sayfaya sığdırmak için hangi işlem yapılır?

111. Excel de hazırlanmış bir belgeyi yazıcıya göndermeden önce en son haliyle görmemizi sağlayan komut hangisidir? Hangi menüde bulunur?

112. Excel programında Verileri sıralama yaptırmak için hangi menüden, hangi komut verilir?

113. Excel programında hazırlanan tabloların içerisinde yalnızca aranan kayıtları listelemek için hangi Menüden hangi komut verilir?

114. Excel programında Süzme veya Filtreleme işlemi hangi amaçla kullanılır?

115. Excel tablolarında Alt Toplamlar hangi amaçla kullanılır?

116. Excel de hazırlanan tablolarda sunulan verilerin gruplamalar yapılarak ortaya konulması hangi komut ile yapılır? Bu komut hangi menüde bulunur?

117. Excel programında aktif hücreye bugünkü tarihi yazdıracak olan fonksiyonu yazınız.

118. Excel programında aktif hücreye bugünkü tarih ile birlikte saati de yazdıracak olan fonksiyonu yazınız.

119. Excel programında bir hücreye girilen değer tarih olarak değişiyorsa bunun sebebi nedir? Nasıl düzeltilir?

120. Excel programında bir hücreye girilen komutu iptal eden tuş hangisidir?

 

 

1. Elektronik tablo programını genel olarak hangi amaç için kullanırsınız?

A) Elektronik tablo ile hesaplamalar yapılır.

B) Elektronik tablo ile çizim yapılır.

C) Elektronik tablo ile yazı işlemleri gerçekleştirilebilir.

D) Elektronik tablo ile sunu hazırlanır.

E) Elektronik tablo ile web sayfası tasarlanır.

2. Aşağıdakilerden hangisi elektronik tablo programında, temel ekran öğelerinden değildir?

A) Ad çubuğu

B) Formül çubuğu

C) Dikey-yatay kaydırma çubuğu

D) Sütun başlığı

E) Metin araç çubuğu

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi seçme işlemlerinde kullanılmaz?

A) Shift tuşu

B) Ctrl tuşu

C) Sağ tuş basılı sürüklemek

D) Sol tuş basılı sürüklemek

E) Tümünü seç butonu

4. Aşağıdaki butonlardan hangisi “yeni belge” açmak için kullanılır?

A)

C)

D)

E)

5. Kayıtlı belgeyi açmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

A) Dosya menüsünden ] Aç komutu

B) Aç butonu

C) Ctrl + O

D) Düzen menüsünden ] Aç komutu

E) Dosya üzerindeyken çift tıklama

6. Dosya işlemleri ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi elektronik tablo programı

içerisinde yapılamaz?

A) Dosya açmak

B) Dosya sıkıştırmak

C) Dosya kayıt etmek

D) Dosya silmek

E) Dosya ismini değiştirmek

7. Aşağıdaki butonlardan hangisi “dosya kaydetme” işlemi için kullanılır?

 

8. Aşağıdaki dosya isimlerinden hangisi doğru verilmiştir?

A) Bilgi / Girişi

B) BilgiGirişi?

C) Bilgi_Girişi

D) “Bilgi”Girişi

E) Bilgi;Girişi

1. Yanda verilen butonun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sütun yüksekliği belirlemek

B) Satır genişliği belirlemek

C) Sola hizalamak

D) Birleştirip-ortalamak

E) İki yandan bloklu hizalamak

2. Aşağıdaki butonlardan hangisi tabloya kenarlık vermek için kullanılır?

 

3. Aşağıdaki butonlardan hangisi yazı biçimlendirme amacıyla kullanılmaz?

 

4. “Biçim” menüsünden [”Hücreler” komutu seçilerek çıkan ekranda aşağıdakilerden

hangisi yapılamaz?

A) Sayı özellikleri

B) Kenarlık

C) C.Yazıtipi

D) Otomatik biçim

E) Desen

6. Yandaki gibi bir hücreye verileri alt alta yazdırma işlemi aşağıdaki yöntemlerden

hangisiyle yapılır?

A) Biçim [ Hücreler[ Hizalama

B) Biçim [ Hücreler[ Yazıtipi

C) Düzen [ Hücreler[ Hizalama

D) Düzen [ Hücreler[ YazıtipiHizalama

E) Biçim [ Hücreler[ Sayı

7. Verileri taşımak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

A) Düzen [Kes – Yapıştır komutları

B) Sağ tuş [Kes- Yapıştır

C) Kes- Yapıştır butonları

D) Sol tuş basılı sürükleyerek

E) Sol tuş ve CTRL tuşu basılı sürükleyerek

8. Otomatik tamamlama komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tabloyu biçimlendirmek

B) Tablonun boyutunu belirlemek

C) Önceki girilen verilerden seçmek

D) Yazı tipi belirlemek

E) Formül kopyalamak

9. Otomatik Biçimlendirme komutu aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?

A) Biçim

B) Düzen

C) Ekle

D) Görünüm

E) Veri

10. Sütun eklemek için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılır?

A) Biçim

B) Düzen

C) Ekle

D) Görünüm

E) Veri

1. A1=10, B1=18 verilerine göre, sayıların toplamını alan formül aşağıdakilerden

hangisidir?

A) =A1+B1

B) A1+B1

C) =A1-B1

D) =TOPLA(A1)

E) =TOPLASANA(A1+B1)

2. Formül kopyalama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kes- yapıştır

B) Sağ tuş basılı sürüklemek

C) Sol tuş basılı sürüklemek

D) Sağ alt köşede fare + şeklindeyken sürüklemek

E) Sol alt köşede fare + şeklindeyken sürüklemek

4. Bir hücredeki veriler “#####” şeklinde görüntüleniyorsa, sebebi ve çözümü

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Formül yanlış- tekrar yazmak

B) Formül yanlış- F2 tuşuna basarak düzeltmek

C) Veri kopyalanmış- Geri almak

D) Veri sığmamış-Satır yükseltmek

E) Veri sığmamış-Sütun genişletmek

5. A5=10, B2=5, C4=2 verileri için =A5^C4+5*B2 formülünün sonucu aşağıdakilerden

hangisidir?

A) 45

B) 525

C) 125

D) 75

E) 60

6. A6=10, B3=8 verilerine göre =A6>=B3 formülünün sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğru

B) Yanlış

C) Küçük

D) Küçük eşit

E) Büyük

1. Yandaki butonun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otomatik çarpım almak

B) Ortalama almak

C) Fx işlem sihirbazını çalıştırmak

D) Otomatik toplam almak

E) Min değeri bulmak

2. sihirbazının görevi nedir?

A) Etkin hücre adresini belirtmek

B) Fonksiyon eklemek

C) Formül silmek

D) Formül çoğaltmak

E) Formül taşımak

3. sihirbazında işlem sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) fx butonuna basmak-Fonksiyon seçmek-Veri aralığını seçmek

B) fx butonuna basmak-Veri aralığını seçmek -Fonksiyon seçmek

C) Veri aralığını seçmek- Fonksiyon seçmek- fx butonuna basmak

D) Fonksiyon seçmek-Veri aralığını seçmek- fx butonuna basmak

E) Fonksiyon seçmek- fx butonuna basmak- Veri aralığını seçmek

4. C1=10, C2=15, C3=20 verileri için, =Topla(C1:C2) formülünün sonucu aşağıdakilerden

hangisidir?

A) 15

B) 30

C) 45

D) 30

E) 25

5. A5 hücresindeki veri; sıfırdan büyükse veya eşitse pozitif, küçükse negatif yazan formül

aşağıdakilerden hangisidir?

A) =Eğer(A5<0; “Pozitif”;”Negatif”)

B) =Eğer(A5>0; “Negatif”;”Pozitif”)

C) =Eğer(A5>=0; “Negatif”;”Pozitif”)

D) =Eğer(A5<=0; “Pozitif”;”Negatif”)

E) =Eğer(A5>=0; “Pozitif”;”Negatif”)

6. D1’den D8’e kadarki sayıların minimum değeri bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =Min(D1:D8)

B) =Min(D1;D8)

C) =Max(D1:D8)

D) =Max(D1;D8)

E) Min(D1;D8)

7. B1 hücresinde bulunan sayıyı (ör:141,673 [142) en yakın tam kısma çeviren formül

aşağıdakilerden hangisidir?

A) A.=Mutlak(B1)

B) B. =Karekök(B1)

C) C. =Tamsayı(B1)

D) D. =Yuvarla(B1,0)

E) E. =Çarpınım(B1)

8. 9 kişilik bir öğrenci grubunda 3’er kişilik grubu kaç değişik biçimde oluşturabiliriz? Bunu

hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =Mutlak(9;3)

B) =Karekök(9;3)

C) =Tamsayı(9;3)

D) =Yuvarla(9;3)

E) =Kombinasyon(9;3)

9. İçinde bulunduğumuz tarihi ve o anki saati yazan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =Bugün()

B) =Şimdi()

C) =Saat()Dakika()Saniye()

D) =Gün()Ay()Yıl()

E) =Gün()Saat()

10. =EĞERSAY(B2:B9;">75") formülü ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaktadır?

A) B2 hücresindeki değer 75 ile karşılaştırılmaktadır.

B) B9 hücresindeki değer 75 ile karşılaştırılmaktadır.

C) B2 ile B9 arasındaki değerlerden 75 ten büyük olanların sayısını bulmaktadır.

D) B2 ile B9 arasındaki değerlerden 75 ten küçük olanların sayısını bulmaktadır.

E) B2 ile B9 arasındaki değerler 75 ten büyükse “Kaldı” yoksa “Geçti”

yazmaktadır.

 


YENİ SORULAR:

1) Bilgisayarla e posta almaya ve göndermeye yarayan program hangisidir?

2) E posta adresi kaç kısımdan oluşur?

3) Microsoft Outlook programı ne işe yarar?

4) Tr, uk, de, fr, gr, it uzantılı siteler hangi ülkelere aittir?

5) Gov, mil, com, net, org, edu uzantılı web sitelerinin içeriği nedir?

6) Microsoft Outlook programında Gelen posta ve Giden posta protokolleri nedir?

7) Microsoft Outlook programında kişilerin e posta adresi ve diğer bilgileri nereye kayıt edilir?

8) Microsoft Outlook programında Adres defteri ne işe yarar?

 

YUKARIDAKİ SORULARA İLAVETEN EXCEL ÇALIŞMA SORULARINDAN SORU GELECEKTİR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. YAZILI DA EXCEL DEN BURAYA KADAR SORU ÇIKABİLİR?

90. Makro nedir? Ne işe yarar?

91. Excel programında yeni bir Makro ne şekilde kaydedilir?

92. Excel çalışma kitabında daha önceden kaydedilmiş Makroları hangi kısayol tuşu ile açarız?

93. Excel çalışma kitabını yazıcıdan çıktı alabilmek için kullanılan 3 yol hangisidir?

 

MODÜL DEĞERLENDİRME SORULARI:

 

A. ÖLÇME SORULARI (Çoktan Seçmeli Sorular)

1. Kelime işlemci programını genel olarak hangi amaç için kullanırsınız?

A) Kelime işlemci, elektronik bir tablo programıdır.

B) Kelime işlemci de resim çizimi yapılır.

C) Kelime işlemci de yazışmaların tümü gerçekleştirilebilir.

D) Kelime işlemci, bir gösteri editörüdür.

E) Kelime işlemci, bir istatistik programıdır.

2. Aşağıdaki kısa yol tuşlarından hangisi yeni bir belge açar?

A) Ctrl+A

B) Ctrl+S

C) Ctrl+N

D) Ctrl+P

E) Ctrl+Z

3. Mevcut bir Kelime İşlemci dosyasını açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Düzen+Aç

B) Dosya+Kaydet

C) Dosya+Aç

D) Biçim+Aç

E) Görünüm+Aç

4. Word programında “yeni belge açmak”, “var olan belgeyi açmak”, “belgeyi

kaydetmek”, “kapatmak” gibi işlemlerin yapıldığı mönü hangisidir?

A) Dosya

B) Düzen

C) Ekle

D) Biçim

E) Görünüm

5. Araç çubuklarının iptal edildiği ya da çağrıldığı menü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dosya-Sayfa yapısı

B) Araçlar-Özelleştir

C) Görünüm-Araç çubukları

D) Düzen-Araç çubukları

6. Kayıtlı bir dosyayı başka bir isimle kaydetme işlemine ne denir?

A) Dosyayı kaydetme.

B) Dosyanın üstüne kaydetme.

C) Dosyaya ekleme.

D) Dosyayı farklı kaydetme.

7. Aşağıdakilerden hangisi dosyayı kaydetme yollarından biri değildir?

A) Dosya + Kaydet

B) Standart Araç Çubuğunda + Kaydet tuşu

C) Ctrl+S

D) Ctrl+K

8. Aşağıdaki kısa yol tuşu simgesinin anlamı nedir?

A) Ekle + Dosya

B) Diskete kopyala

C) Dosya Aç

D) e:11.0pt'>Yeni Dosya Aç

9. Aşağıdaki kısa yol, işlem eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Dosya +Yazdır = Ctrl+P

B) Biçim + Yazı tipi + Kalın = Ctrl+K

C) Düzen + Geri Al = Ctrl+Z

D) Düzen-Bul = Ctrl+B

10. Kelime işlemci programından çıkmak için hangi yol kullanılmaz?

A) Dosya + Çıkış

B) Alt + F4

C) Dosya + Kapat

D) Düzen + Çıkış

 

ÖLÇME SORULARI (Çoktan Seçmeli Sorular)

1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kes + Kopyala, taşıma işlemidir.

B) Kes +Yapıştır taşıma işlemidir.

C) Kopyala + Yapıştır, taşıma işlemidir.

D) Kes+Kopyala+Yapıştır, taşıma işlemidir.

2. Kelime işlemcide ( ) düğme ne amaçla kullanılır?

A) Geri al

B) Kopyala

C) Kes

D) Kaydetme

3. Yapılan en son işlemin geri alınması için aşağıdakilerden hangisi kullanılır.?

A) Dosya + Geri al

B) Biçim + Geri al

C) Düzen + Geri al

D) Görünüm + Geri al

4. Kelime işlemcide bir metni kopyalamak için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılamaz.?

A) Düzen + kopyala

B) Ctrl+C

C) Kopyala düğmesi

D) Ctrl+X

5. Kelime işlemcide ( ) düğmesinin adı nedir.?

A) Kopyala

B) Biçem boyacısı

C) Yazdır

D) Yakınlaştır

6. Microsoft Word’de araç çubuklarını gizlemek ve göstermek için aşağıdaki yollardan

hangisi takip edilemez

A) Görünüm + Araç Çubukları

B) Görünüm + Araç Çubukları + Özelleştir

C) Ekle + Araç Çubukları

D) Herhangi bir araç çubuğu üzerinde iken sağ tuş

7. ‘ta yandaki düğmenin görevi nedir?

A) Karakterleri renklendirmek.

B) Karakterlerin altını çizmek.

C) Karakterlerin kalın yazılmasını sağlar.

D) Süslü karakterler yazmamızı sağlar.

8. Yandaki düğmenin görevi nedir?

A) Karakterleri renklendirmek.

B) Karakterlerin altını çizmek.

C) Karakterlerin kalın yazılmasını sağlar.

D) Süslü karakterler yazmamızı sağlar.

9. Yandaki düğmenin görevi nedir?

A) Karakterleri renklendirmek.

B) Karakterlerin altını çizmek.

C) Karakterlerin kalın yazılmasını sağlar.

D) Süslü karakterler yazmamızı sağlar.

10. Yandaki düğmenin görevi nedir?

A) Karakterleri renklendirir.

B) Karakterlerin altını çizer.

C) Karakterlerin kalın yazılmasını sağlar.

D) Karakterlerin büyüklüğünü değiştirmemizi sağlar.

 

ÖLÇME SORULARI (Çoktan Seçmeli Sorular)

1. Paragrafları biçimlendirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Dosya + paragraf

B) Düzen + paragraf

C) Ekle + paragraf

D) Biçim + paragraf

2. yandaki düğme ne işe yarar?

A) Basıldığında q yazar

B) Paraf sonlarını gösterir

C) Harfleri koyulaştırır

D) Harfleri ters çevirir

3. yandaki düğme ne işe yarar?

A) Karakterleri yukarı yaslar

B) Karakterleri aşağı öteler

C) Karakterleri sağa-sola yaslar

D) Karakterleri sola yaslar

4. Düzen–Bul seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstenilen metin parçasını arayıp bulur ve değiştirir.

B) İstenilen metin parçasını arayıp bulur

C) İstenilen metin parçasını arayıp bulur ve siler.

D) İstenilen metin parçasını arayıp bulur ve boyutunu değiştirir.

5. Kelime İşlemcide bir metni büyük harf küçük harfe dönüştürmek için aşağıdaki

yollardan hangisi takip edilir?

A) Ekle + Büyük / küçük harf değiştir

B) Biçim + Büyük / küçük harf değiştir

C) Düzen + Büyük / küçük harf değiştir

D) Pencere + Büyük / küçük harf değiştir


POWER POİNT DERSİ ÇALIŞMA SORULARI:

10) PowerPoint Programı’nın kullanım amacı nedir?

11) İçindeki zemini, yazı biçimi ve renkleri önceden belirlenmiş olan taslağın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varolan sunum

B) Sunu

C) Tasarım şablonu

D) Yeni slayt

A) Dosya-Yeni

B) Ekle –Yeni Slayt

C) Biçim-Slayt

D) Araçlar

13) Slaytı farklı kaydetmek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?

A) Düzen-Farklı kaydet

B) Dosya-Farklı kaydet

C) Biçim-Farklı kaydet

D) Slayt-Farklı kaydet

14) Hangisi bir PowerPoint görünümü değildir?

A) Slayt sıralayıcısı

B) Anahat görünümü

C) Slayt görünümü

D) Hücre görünümü,

15) Önceden oluşturulmuş bir PowerPoint dosyasını açmak için hangi seçenek kullanılır?

A) Dosya –Aç

B) Düzen-Aç

C) Dosya-Yeni

D) Dosya-kaydet

16) Aşağıdakilerden hangisi sadece PowerPoint Programı’nda bulunan bir menüdür?

A) Biçim

B) Düzen

C) Görünüm

D) Slayt gösterisi

17) Slaytı silmek için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Fare ile çift tıklayarak.

B) Ctrl+M tuşları ile.

C) Slaytı seçili hale getirip, Delete tuşu ile.

D) Araçlar-Otomatik düzeltme seçenekleri

18) Slaytı çoğaltmak için aşağıda verilen yollardan hangisi doğrudur?

A) Kopyala –Yapıştır

B) Kes-Yapıştır

C) Ekle-Kesme

D) Düzen- Yapıştır

19) Slaytı taşımak için aşağıdakilerden hangi yol izlenir?

A) Kopyala-Yapıştır

B) Kes-Yapıştır

C) Düzen-Yapıştır

D) Düzen -Değiştir

20) Slayta metin yazmak için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A) Dosya->Yazdır tıkla

B) Biçim->Slayt düzeni tıkla

C) Ekle->Açıklama tıkla

D) Metin kutusunu tıkla

21) Şablona renk düzeni vermek için aşağıda izlenen yollardan hangisi doğrudur?

A) Biçim->Slayt tasarımı->renk düzenleri

B) Dosya->Aç->Renk düzenleri

C) Düzen->Office panosu->Renk düzenleri

D) Görünüm->Renkli/gri tonlama

22) Slayt’tan Anahat’a geçmek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A) Düzen mönüsünden, Değiştir’i tıklayınız.

B) Dosya’dan Aç’ı tıklayınız.

C) Anahat’ı tıklayınız.

D) Biçim’den Slayt Tasarımı’nı tıklayınız.

23) Slayta arka plan eklemek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A) Düzen->Arka plan

B) Biçim->Arka plan

C) Ekle->Metin kutusu

D) Görünüm->Renkli/gri tonlama

24) Slaytın arka planına desen vermek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A) Biçim ->Arka plan ->Uygula

B) Biçim->Arka plan->Dolgu efektleri

C) Biçim->Arka plan->Tümüne uygula

D) Biçim->Arka plan->Slayt başlığı işaretli metin

25) Tasarım şablonundan şablon seçmek için aşağıdaki yollardan hangisi doğrudur?

A) Dosya->Yeni->Tasarım şablonundan

B) Dosya->Aç->Tasarım şablonundan

C) Görünüm->Araç çubukları->Tasarım şablonundan

D) Düzen->Office panosu->Tasarım şablonundan

26) . Arka plana ulaşmanın en kısa yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzen-> Arka plan

B) Görünüm-> Arka plan

C) Biçim->Arka plan

D) Ekle-> Arka plan

27) Arka plana dolgu yapmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

A) Araçlar->Otomatik düzeltme

B) Biçim->Arka plan->Dolgu butonu

C) Görünüm->Biçimlendirme->Arka plan

D) Düzen ->Yapıştır->Değiştir

28) Dolgu efektleri ne için kullanılır?

A) Yazılı metni başka bir yere taşımak için

B) Metin düzenlemesi için

C) Yazı biçimlerini belirlemek için

D) Doku ve desen vermek için

29) Anahat’a metin yazmak için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A) Ekle mönüsünden metin kutusu’nu tıklayınız.

B) Biçim mönüsünden yazı tipini değiştir’i tıklayınız.

C) Biçim mönüsünden yazı tipini tıklayınız.

D) Anahat görünümünü tıklayınız