Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

 

 

POWER POİNT DERSİ ÇALIŞMA SORULARI:

1) Sunu hazırlama programının adı nedir?

2) Sunu başlığı ve konu hakkında vereceğiniz kısa bilgilerle, size konunun içeriğini uzman gözüyle bir sunuya dönüştüren bölüm hangisidir?

3) İçindeki metin biçimleri ve slayt renkleri önceden belirlenmiş olan bir taslak sunan bölüm hangisidi?

4) Sunu, slayt ve gösteri ifadelerini açıklayınız.

5) Slayt Tasarımı penceresinde hangi menüler bulunur? Yazınız.

6) Tasarım Şablonunda önceden belirlenmiş metin ve renkleri değiştirmek için hangi menü kullanılır?

7) Slayta dosyadan resim ekleme işlemi ne şekilde gerçekleştirilir?

8) Slayta dosyadan ses ekleme işlemi ne şekilde gerçekleştirilir?

9) Slayta fotoğraf albümü ekleme işlemi ne şekilde gerçekleştirilir?

10)  PowerPoint Programı’nın kullanım amacı nedir?

11)  İçindeki zemini, yazı biçimi ve renkleri önceden belirlenmiş olan taslağın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varolan sunum

B) Sunu

C) Tasarım şablonu

D) Yeni slayt

12)  PowerPoint’te yeni bir slayt eklemek için izlenecek yol hangisidir?

A) Dosya-Yeni

B) Ekle –Yeni Slayt

C) Biçim-Slayt

D) Araçlar

13)  Slaytı farklı kaydetmek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?

A) Düzen-Farklı kaydet

B) Dosya-Farklı kaydet

C) Biçim-Farklı kaydet

D) Slayt-Farklı kaydet

14)  Hangisi bir PowerPoint görünümü değildir?

A) Slayt sıralayıcısı

B) Anahat görünümü

C) Slayt görünümü

D) Hücre görünümü,

15)  Önceden oluşturulmuş bir PowerPoint dosyasını açmak için hangi seçenek kullanılır?

A) Dosya –Aç

B) Düzen-Aç

C) Dosya-Yeni

D) Dosya-kaydet

16)  Aşağıdakilerden hangisi sadece PowerPoint Programı’nda bulunan bir menüdür?

A) Biçim

B) Düzen

C) Görünüm

D) Slayt gösterisi

17)  Slaytı silmek için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Fare ile çift tıklayarak.

B) Ctrl+M tuşları ile.

C) Slaytı seçili hale getirip, Delete tuşu ile.

D) Araçlar-Otomatik düzeltme seçenekleri

18)  Slaytı çoğaltmak için aşağıda verilen yollardan hangisi doğrudur?

A) Kopyala –Yapıştır

B) Kes-Yapıştır

C) Ekle-Kesme

D) Düzen- Yapıştır

19)  Slaytı taşımak için aşağıdakilerden hangi yol izlenir?

A) Kopyala-Yapıştır

B) Kes-Yapıştır

C) Düzen-Yapıştır

D) Düzen -Değiştir

20) Slayta metin yazmak için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A) Dosya->Yazdır tıkla

B) Biçim->Slayt düzeni tıkla

C) Ekle->Açıklama tıkla

D) Metin kutusunu tıkla

21)  Şablona renk düzeni vermek için aşağıda izlenen yollardan hangisi doğrudur?

A) Biçim->Slayt tasarımı->renk düzenleri

B) Dosya->Aç->Renk düzenleri

C) Düzen->Office panosu->Renk düzenleri

D) Görünüm->Renkli/gri tonlama

22)  Slayt’tan Anahat’a geçmek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A) Düzen mönüsünden, Değiştir’i tıklayınız.

B) Dosya’dan Aç’ı tıklayınız.

C) Anahat’ı tıklayınız.

D) Biçim’den Slayt Tasarımı’nı tıklayınız.

23)  Slayta arka plan eklemek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A) Düzen->Arka plan

B) Biçim->Arka plan

C) Ekle->Metin kutusu

D) Görünüm->Renkli/gri tonlama

24)  Slaytın arka planına desen vermek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A) Biçim ->Arka plan ->Uygula

B) Biçim->Arka plan->Dolgu efektleri

C) Biçim->Arka plan->Tümüne uygula

D) Biçim->Arka plan->Slayt başlığı işaretli metin

25)  Tasarım şablonundan şablon seçmek için aşağıdaki yollardan hangisi doğrudur?

A) Dosya->Yeni->Tasarım şablonundan

B) Dosya->Aç->Tasarım şablonundan

C) Görünüm->Araç çubukları->Tasarım şablonundan

D) Düzen->Office panosu->Tasarım şablonundan

26) . Arka plana ulaşmanın en kısa yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzen-> Arka plan

B) Görünüm-> Arka plan

C) Biçim->Arka plan

D) Ekle-> Arka plan

27)  Arka plana dolgu yapmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

A) Araçlar->Otomatik düzeltme

B) Biçim->Arka plan->Dolgu butonu

C) Görünüm->Biçimlendirme->Arka plan

D) Düzen ->Yapıştır->Değiştir

28)  Dolgu efektleri ne için kullanılır?

A) Yazılı metni başka bir yere taşımak için

B) Metin düzenlemesi için

C) Yazı biçimlerini belirlemek için

D) Doku ve desen vermek için

29)  Anahat’a metin yazmak için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A) Ekle mönüsünden metin kutusu’nu tıklayınız.

B) Biçim mönüsünden yazı tipini değiştir’i tıklayınız.

C) Biçim mönüsünden yazı tipini tıklayınız.

D) Anahat görünümünü tıklayınız.

 

 

EXCEL KLASİK SORU BANKASI

                  

1. Excel paket programı ile ne tür işler yapılabilir?

2. Excel paket programı nasıl çalıştırılır?

3. Aşağıdaki çubuğun adı ve görevi nedir?

4. Aşağıdaki çubuğun adı  ve görevi nedir?

5. Hücre kulpu hangi işlemler için kullanılır?

6. Aşağıdaki çubuğun adı ve görevi nedir?

7. Aşağıdaki çubuğun adı ve görevi nedir?

8. Aşağıdaki çubuğun adı ve görevi nedir?

9.                       Excel paket programı dosyalarının otomatik uzantısı nedir?

10.                    Hücre nedir?

11.                    Excel’de hücreler nasıl adlandırılır?

12.                    Tek hücreye veri nasıl girilir?

13.                    Bir hücreye girilen veri alfabetik ise hücrenin ne tarafına yazılır?

14.                    Bir hücreye girilen veri sayısal ise hücrenin ne tarafına yazılır?

15.                    Bir hücreye sayısal veri girildiğinde ################  (sayı işareti) çıkıyorsa bunun nedeni nedir?

16.                    Bir hücreye sayısal veri girildiğinde ############## işareti çıkıyorsa bu durum nasıl düzeltilir?

17.                    Bir hücreye sayısal veri girildiğinde 1E+13 gibi işaretler çıkıyorsa bunun nedeni nedir?

18.                    Bir hücreye sayısal veri girildiğinde 1E+13 gibi işaretler çıkıyorsa bu durum nasıl düzeltilir?

19.                    Birden fazla hücreye aynı veri aynı anda nasıl girilir?

20.                    Bir hücreye birden fazla satır yazmak için hangi yöntemler kullanılır? (2 yöntem yazınız)

21.                    1 den 100 e kadar sayılardan oluşan veri dizisi nasıl oluşturulur yazınız?

22.                    10 dan 200 e kadar 10 ar 10 ar ilerleyen bir veri dizisi oluşturmak için hangi işlemler yapılır yazınız?

23.                    Excel’de tek  satır yükseklik ayarı nasıl yapılır?

24.                    Excel’de tek sütun genişlik ayarı nasıl yapılır?

25.                    Excel’de birden fazla satırın yükseklik ayarı  aynı anda  nasıl yapılır?

26.                    Excel’de birden fazla sütunun genişlik ayarı aynı anda nasıl yapılır?

27.                    Excel’de yeni bir dosya oluşturmak için hangi yöntemler kullanılır? (3 yöntem yazınız.)

28.                    Excel’de dosyayı kaydetmek için hangi yöntemler kullanılır? (3 yöntem yazınız)

29.                    Excel’de dosya mönüsündeki Farklı Kaydet komutu hangi amaçlar için kullanılır?

30.                    Excel’de önceden kaydettiğimiz dosyayı çağırmak için hangi yöntemler kullanılır? (3 yöntem yazınız.)

31.                    Excel’de açık olan bir dosyayı kapatmak için hangi yöntemler kullanılır? ( 3 yöntem yazınız)

32.                    Excel çalışma sayfasında yeni bir pencere yaratma işlemi nasıl yapılır?

33.                    Excel’de pencere görünüm büyüklüğü fare ile nasıl değiştirilir?

34.                    Tek hücre seçme işlemi nasıl yapılır?

35.                    Birden fazla bitişik hücre fare ile nasıl seçilir?

36.                    Birden fazla bitişik hücre klavye ile nasıl seçilir?

37.                    Birden fazla bitişik olmayan hücre seçim işlemi nasıl yapılır?

38.                    Tek satır nasıl seçilir?

39.                    Tek sütun nasıl seçilir?

40.                    Birden fazla bitişik satır nasıl seçilir? (Klavye ve fare ile) 2 yöntem yazınız)

41.                    Birden fazla bitişik olmayan satır nasıl seçilir?

42.                    Birden fazla bitişik sütun nasıl seçilir? ( Klavye ve fare ile 2 yönmet yazınız)

43.                    Birden fazla bitişik olmayan sütun nasıl seçilir?

44.                    Yanlış yazılmış bir veriyi düzeltme yöntemleri nelerdir ? (3 Yöntem yazınız)

45.                    Veriler nasıl silinir?

46.                    Yapılan bir işlemi geri alma yöntemleri nelerdir? ( 2 yöntem yazınız)

47.                    Geri alınan işlemin yineleme yada ileri alma yöntemleri nelerdir? ( 2 yöntem yazınız.)

48.                    Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere düzen mönüsünü kullanarak nasıl kopyalarız?

49.                    Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere kısa yol tuşlarını  kullanarak nasıl kopyalarız?

50.                    Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere fareyi  kullanarak nasıl kopyalarız?

51.                    Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere standart araç çubuğu düğmelerini kullanarak nasıl kopyalarız?

52.                    Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere düzen mönüsünü kullanarak nasıl taşırız?

53.                    Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere kısa yol tuşlarını  kullanarak nasıl taşırız?

54.                    Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere kısa yol mönüsünü kullanarak nasıl taşırız?

55.                    Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere fareyi  kullanarak nasıl taşırız?

56.                    Hücre veya hücrelerdeki verileri başka hücre veya hücrelere standart araç çubuğu düğmelerini kullanarak nasıl taşırız?

57.                    Hücre ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılarak  yapılır? ( 3 yöntem yazınız)

58.                    Satır ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılarak  yapılır? ( 3 yöntem yazınız)

59.                    Sütun ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılaraık  yapılır? ( 3 yöntem yazınız)

60.                    Hücre silme (çıkarma)  işlemi hangi yöntemler kullanılarak  yapılır? ( 3 yöntem yazınız)

61.                    Satır silme (çıkarma)  işlemi hangi yöntemler kullanılarak  yapılır? ( 3 yöntem yazınız)

62.                    Sütun silme (çıkarma) işlemi hangi yöntemler kullanılarak  yapılır? ( 3 yöntem yazınız)

63.                    Excel’de çalışma kitabına yeni sayfa ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılırak yapılır? (2 yöntem yazınız.)

64.                    Excel’de sayfa silme işlemi için hangi yöntemler kullanılır? (2 yöntem yazınız.)

65.                    Excel’de sayfaları adlandırma işlemi hangi yöntemler kullanılarak yapılır? ( 2 yöntem yazınız.)

66.                    Excel’de bir çalışma sayfası sayfa sekmeleri çubuğunda fare ile nasıl taşınır?

67.                    Excel’de biçimlendirme işlemleri hangi yöntemler kullanılarak yapılabilir? (3 yöntem yazınız)

68.                    Excel’de yazdığınız bir yazının yazı tipini, yazı boyutunu, yazı stilini, yazı rengini değiştirme işlemleri hangi yöntemleri kullanarak yapabiliriz? ( 3 yöntem yazınız)

69.                    Hücrelere kenarlık ekleme işlemi hangi yöntemler kullanılarak nasıl yapılır? ( 3 yöntem yazınız)

70.                    Hücre içerisindeki bilgilerin sağa sola ve ortaya hizalama işlemlerini yapmak için biçimlendirme araç çubuğundaki hangi düğmeler kullanılır?

71.                    Hücre içerisindeki bilgileri dikey yazmak istediğimizde hangi işlemleri yaparız?

72.                    Hücre birleştirme  nasıl yapılır?

73.                     Yandaki düğmenin görevi nedir?

74.                    Formül veya işlevler hangi işaret ile başlamalıdır?.

75.                     Excel paket programında yandaki düğmenin görevi nedir?

76.                    Bir hücredeki formülü diğer hücrelere nasıl kopyalarız?

77.                    Formüllerin girilmesi sırasında hata yapıldığında bazı mesajlar ekrana gelir. Aşağıdaki hata mesajları hangi durumlarda görüntülenir?

              #DEĞER!   

78.            Excel paket programında yandaki düğmenin görevi nedir?

79.         Excel programında bir sayfadan daha büyük olan bir tabloyu bir sayfaya sığdırmak için hangi işlem yapılır?

80.         Excel de hazırlanmış bir belgeyi yazıcıya göndermeden önce en son haliyle görmemizi sağlayan komut hangisidir? Hangi menüde bulunur?

81.         Excel programında Verileri sıralama yaptırmak için hangi menüden, hangi komut verilir?

82.         Excel programında hazırlanan tabloların içerisinde yalnızca aranan kayıtları listelemek için hangi Menüden hangi komut verilir?

83.         Excel programında Süzme veya Filtreleme işlemi hangi amaçla kullanılır?

84.         Excel tablolarında Alt Toplamlar hangi amaçla kullanılır?

85.         Excel de hazırlanan tablolarda sunulan verilerin gruplamalar yapılarak ortaya konulması hangi komut ile yapılır? Bu komut hangi menüde bulunur?

86.         Excel programında aktif hücreye bugünkü tarihi yazdıracak olan fonksiyonu yazınız.

87.         Excel programında aktif hücreye bugünkü tarih ile birlikte saati de yazdıracak olan fonksiyonu yazınız.

88.         Excel programında bir hücreye girilen değer tarih olarak değişiyorsa bunun sebebi nedir? Nasıl düzeltilir?

89.         Excel programında bir hücreye girilen komutu iptal eden tuş hangisidir?

90.         Makro nedir? Ne işe yarar?

91.         Excel programında yeni bir Makro ne şekilde kaydedilir?

92.         Excel çalışma kitabında daha önceden kaydedilmiş Makroları hangi kısayol tuşu ile açarız?

93.         Excel çalışma kitabını yazıcıdan çıktı alabilmek için kullanılan 3 yol hangisidir?

94.        

     

 

WORD ÇALIŞMA SORULARI

 

1)

Yukarıdaki araç çubuğu hangisidir?

2)

Araç çubuğunun adını yazınız.

3)

Araç çubuğunun adını yazınız.

4)

Araç çubuğunun adını yazınız.

5)  Yandaki simgelerin görevini yazınız.

6)Yandaki simgelerin görevini yazınız.

7)Yandaki simgelerin görevlerini sırasıyla yazınız.

8)Yandaki simgelerin görevlerini sırasıyla yazınız.

9)Yandaki simgeler neyi ifade eder?

10)Yandaki simgelerin görevlerini sırasıyla yazınız.

11) Düğmesinin görevi nedir?

12) Düğmesinin görevi nedir?

13) Word’de fare ile kelime seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

14) Word’de paragraf seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

15) Word belgelerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

16)  Yandaki şekilde görünen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

17) Yandaki şekilde görünen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

18) Ctrl+N kısayol tuşu ne işe yarar?

19) Ctrl+O kısayol tuşu ne işe yarar?

20) Ctrl+P kısayol tuşu ne işe yarar?

21) Bir word belgesini hangi kısayol tuşu ile kayıt ederiz?

22) Bir word belgesinde hafızaya kopyalanan bir metin hangi kısayol tuşu ile yapıştırılır?

23) Kes-Yapıştır ile Kopyala-Yapıştır arasında ne fark vardır?

24) Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir ?

25) Kaydet ve Farklı Kaydet seçeneği arasındaki farkı yazınız.

26) Word programında yapılan bir işlemi geri almak için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?

27) Ctrl+Y Kısayol tuşu ne işe yarar?

28) Word programında bir belgeye Üst bilgi ve Alt bilgi eklemek için hangi menü kullanılır?

29) Dosya menüsü komutlarından 3 tanesini yazınız.

30) Herhangi bir araç çubuğunu açmak veya kapatmak için hangi menü kullanılır?

31) Düzen menüsü komutlarından 3 tanesini yazınız.

32) Görünüm menüsü komutlarından 3 tanesini yazınız.

33) Ekle menüsü komutlarından 3 tanesini yazınız.

34) Word belgesinde yazılı bulunan “tadilat” kelimesini bulup, “düzenleme” kelimesiyle değiştirmek için hangi menüden hangi
komutu kullanırız?

35) Ctrl+F kısayol tuşu ne işe yarar?

36)  Araç çubuğu hangisidir?

37)  Yandaki semboller ve yazılar hangi çubukta bulunur?

38) Yanda görülen komutlar word programında hangi menüde bulunur?

39) Bir word belgesinin herhangi bir yerine, www.mynet.com internet adresini eklemek için ne yapmalıyız?

40)  Yanda resmi görülen düğmeler nedir?

41) Mikrosoft Word programını nasıl çalıştırırsınız?

NOT:  Yukarıdaki sorular öğrencilere ödev olarak verilmiştir. Öğrencilerin sınava hazırlanmaları amacıyla hazırlanmıştır.
Yukarıdaki soruların birkaçı birleştirilerek de soru sorulabilir. Onların dışında da soru gelebilir.
Tüm öğrencilere sınavda başarılar